Hieronder tijdelijk geplaatste onderwerpen ten behoeve van a(n)io, semi-artsen en co-assistenten onderwijs
Eduard van den Berg, Cardiologie Atrium Medisch Centrum

 

  1. ACS
  2. GRACE score, EvdB
  3. GRACE score, GRACE website
  4. GRACE voorbeeld SIGN 93
  5. Protocollen, besprekingen
  6. (Logistische) Euroscore, EvdB
  7. ECG cursus Eduard

 

 

Uit de ESC-GL NSTE-ACS:

gracehc

 

Periodieke evaluatie HC

 

Zoek een trial

Cardio.nl in development. Eduard van den Berg

Disclaimer/Klachtenregeling
Deze site is alleen voor professionele educatie doeleinden bestemd.
Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan de cardio.nl laten weten. Bij een gegronde klacht zal de cardio.nl het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen.
Stuurt u hiervoor een e-mail naar: evdberg@cardio.nl, of een brief naar: Eduard van den Berg, afdeling cardiologie Atrium Medisch Centrum Heerlen,HDunantstraat 5, 6401CX Heerlen. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

 

Story of Change:

http://www.storyofstuff.org/movies-all/story-of-change/

 

Echo:

Echo/Presentatie standaard echo.ppt

Echo/echo in the clinic.ppt

Echo/12. Rv en PE.ppt

RV

Pracht proefschrift over de RV Scherptong